تبلیغات

|

کد قفل کردن راست کلیک

پشتیبانی

 MIRACULOUS movie - عشق جدید پارت ۲۶

عشق جدید پارت ۲۶

جمعه 6 بهمن 1396 05:46 ب.ظ

نویسنده این مطلب: {~ℳarɨnette~}
گفتم قراره وب رو بترکونم 
لطفا نظر بدید :)
از زبون مارینت.....
پسر : سوال من رو با سوال جواب نده ! 
و بعدش با یه بشکن دوباره اتیش رو روشن کرد 0_0 و تازه تونستم متوجه چهرش بشم ! یه پسر با موهای بلوند مثل ادرین بهم ریخته و با چشم های سبز ! ( با ادرین نسبت داره ؟ -___- ) وقتی هم میخواست حرف بزنه سرش رو اروم تکون میداد تا تره ای از موهاش روی صورتش بیوفته و جذاب شه ! ( یارو جلفه :/ ) 
ادرین که دید دهن من وا مونده ....یه اخمی کرد و رو به پسره گفت : ما اینجا گیر افتادیم ! تو کی هستی ؟ 
پسره : من دیویدم ، اینجا زندگی میکنم و یه جورایی نگهبانم ! 
با تعجب گفتم : نگهبان ؟ 
بهم نگاه کرد و گفت : اره ....نگهبان اینجا یعنی "دنیای وهم" !!!!!
تعجب کرده بودم ....گردنم رو خاروندم  که دیوید یه نگاه عجیب به ادرین کرد و گفت : شما همیشه همینجوری تیپ میزنید ؟     رکابی و شلوار جین و پا برهنه -____- 
ادرین با اخم گفت : نخیر ! قصش طولانیه ! 
پوزخندی زد و ادامه داد : باش ....اسمتون رو نمیگید ؟ 
خواستم حرفی بزنم که ادرین بهم چشم غره ای رفت که یعنی تو حرف نزن ! و بعد خودش گفت : اسمم ادرینه ! و ایشون هم مارینت جون هستن دوستم :)     (وات ؟ ⊙_⊙)
با این جونی که ادرین گفت قلبم ریخت *-* 
دیوید : خیلی خوب ....بیاد بریم کلبه من ...لیدی باگ منتظرمونه !!!!! 
من و ادرین همزمان رو به هم با حیرت گفتیم : لیدی باااااگ ؟ ⊙_⊙ 
ادامه در قسمت بعد ....
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 بهمن 1396 05:59 ب.ظ