تبلیغات

|

کد قفل کردن راست کلیک

پشتیبانی

 MIRACULOUS movie - نبرد عشق (پارت دوم)

نبرد عشق (پارت دوم)

جمعه 6 بهمن 1396 05:28 ب.ظ

نویسنده این مطلب: {~ℳarɨnette~}
نظرررررررررر از زبون ادرین ....
همینطور الکی الکی میدوییدم تا مارینت رو پیدا کنم و بهش توضیح بدم....حتی به عکاسم و راننده شخصیم توجهی نکردم ! 
پلگ از تو جیبم گفت : گند زدی به همه چی رفت داش ادرین 
با عصبانیت گفتم : ساکت شو پلگ -_- 
_پیدات کردم ! 
این دیگه صدای کی بود ؟ ....رو پاشنه پام چرخیدم سمت صدا که با دختری که ماسک و لباساش تلفیقی از قرمز و مشکی بود برخوردم! کمی که ریز تر و دقیق تر دختر رو نگاه کردم دیدم لیدی بااااگه ! 0____0 
با تعجب و من من گفتم : ل...ل...لیدی باگ ؟!!!؟؟؟؟
لیدی باگ با عصبانیت گفت : من لیدی باگ نیستم ! من فقط و فقط hate (هیت/ نفرت ) هستم ! 
خواستم چیزی بگم که با اسلحه قلبی شکلش یه اشعه سیاه سمتم شلیک کرد ! سریع جاخالی دادم ! مردم جیغ زدن و فرار کردن -___- 
زیر لب گفتم : این تو نیستی لیدی باگ ! (پ ن پ عمته -_- ) 
لیدی باگ : تو باعث شدی عوض شم ! 
سریع چند تا شلیک دیگه کرد که من جاخالی دادم و اون اشعه ها خورد به دیوار پشت سرم .....
نفس نفس میزدم : م...منظورت چ...چیه ؟ 
با خشم گفت : بهتره انکار نکنی ! 
دوباره شلیک کرد ! جاخالی میدادم ....باید تبدیل شم ! ولی اخه چطوری ؟ 0_0 دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 بهمن 1396 05:38 ب.ظ